Deň, kedy sa tím prvý krát stával nielen tímom, ale skupinou priateľov.

Deň, kedy sa tím prvý krát stával nielen tímom, ale skupinou priateľov