Sme kolektív mladých ľudí so snahou robiť veci inak. Pre krajšie miesta, pre nás všetkých.

Kto sme?

Veríme, že skrz projekty, ktoré budú slúžiť ľuďom a rozvoju miest sa vieme podieľať na skvalitnení verejných priestorov, životného prostredia, podpory kultúry aj umenia. Na Slovensku žijeme veľmi radi a to aj napriek jeho nedostatkom.

Sme presvedčení o tom, že byť spoločensky angažovaní je potrebné k vytvoreniu prostredia, kde sa nám môže žiť ešte lepšie ako doteraz. Ako mladí ľudia vnímame, že priestor na zlepšenie je vždy a aj mnoho malých krokov môže viesť k zmene.

Presne preto vznikol Kolektív. Najprv len ako myšlienka, neskôr nápad v našich hlavách a dnes už ako kolektív pár mladých ľudí spolupracujúci s mnohými odborníkmi či dobrovoľníkmi. Sami neveríme koľko ľudí žijúcich na Slovensku nadchla naša myšlienka a ochotne priložili ruku k dielu. A to ešte oveľa skôr ako si vy čítate tieto riadky.

Momentálne pracujeme na revitalizácií verejného priestoru v Mestskom parku v Košiciach. V spolupráci s Magistrátom Košice, renomovaným arch. štúdiom a top dizajnérmi verejný priestor pretvárame na dizajnové a funkčné basketbalové ihrisko, ktoré bude slúžiť ako komunitný priestor s bohatým programom. Viac sa o tomto projekte dočítate v sekcii Projekty.

Kto tvorí Dobrý Kolektív?

Martin Péchy
zakladateľ & projektový manažér

Starám sa o koncepciu a stratégiu projektu. Ako projektový manažér dohliadam na riadenie tímu a procesov v projekte. V praxi to znamená veľa telefonátov, mailov, konzultácii a práce na projektovom pláne. Riadim realizáciu projektu tak, aby sa zabezpečilo dodržanie rozpočtu, harmonogramu a rozsahu.

Kristína Horinková
zakladateľka & kreatívna producentka

V tíme som zodpovedná za nadväzovanie potrebných kontaktov a partnerstiev v oblasti kreatívy a tvorivého tímu. Spolu s Martinom sa staráme o celkové fungovanie procesov v tíme a tímu ako celku. Angažujem sa vo fundraisingu, marketingu a vo všetkom, čo je aktuálne potrebné.

Jakub Kofčák
administratíva & financie

Zastrešuje administratívu pre naše občianske združenie, veci okolo daňového priznania a zároveň je aj členom fundraisingoveho tímu, ktorý má za úlohu nadväzovať kontakt s potenciálnymi partnermi a získavať (ne)finančnú podporu pre projekt v Mestskom parku.

Bianka Barboričová
marketing & copywriting

Bianka je jedna z tých, vďaka ktorej čítate napríklad aj tieto riadky na sociálnych sieťach. V Kolektíve bola ústrednou postavou pri vzniku prvých marketingových stratégii a konceptov.

Dominik Vrábeľ
granty & fundraising

Mojou primárnou úlohou v Kolektíve je hľadanie grantových výziev a následne pasovanie sa s nimi. Taktiež pomáham pri tvorbe marketingu. 

Lucia Šikulová
fundraising & partnerstvá

V tíme pôsobím vo fundraisingu, kde mám na starosti získavania aj udržiavanie partnerstiev a sponzorov a starám sa o celý chod tímu. Okrem toho mám na starosti aj fungovanie tohto webu a vypomáham so stratégiou projektu ako takého.

Lucia Elečková
komunita & rešerš

V Kolektíve tvorím rešerše, zadania a rôzne podklady. Svoje vedomosti zo sociológie využívam v participatívnom plánovaní, ktoré sa pri tvorbe projektu v Košiciach snažíme implementovať.

Janka Šimeková
programová štruktúra & média

V kolektíve mám na zodpovednosti pripravovanie a návrh programovej štruktúry, ako aj plán mediálnej komunikácie.

Barbora Zahránková
grafika

Tvorím vizuály na sociálne siete a všetko čo je potrebné graficky spracovať prejde mojimi rukami. Pripravujem obsah a kreatívnu exekúciu pre sociálne siete. 

Dobrý Kolektív
Helsinská 2625/1 040 13 Košice
Ičo: 53017889
ahoj@kolektiv.sk
+421948606646

IBAN: SK8511000000002947087021