Nový verejný priestor
sa bude volať
Playko.

Projekt revitalizácie verejného priestoru v košickom Mestskom parku nie je len portrétom jedného priestoru. Nastoľuje otázku vnímania architektúry, identifikácie sa s mestom, v ktorom žijeme a budovami, ktorými je tvorené, ich dôstojného využívania a neupieraní ich jedinečnosti.

Unikátnym spojením medzi
funkčnosťou a dizajnom dokáže
priestor prepájať skupiny ľudí,
ktoré sú v tomto svete od seba
bežne vzdialené.

AKO DODAŤ PRIESTORU ŽIVOT A DUCHA?

V centre Košíc sa už niekoľko rokov nachádza
asfaltová plocha, ktorá stále čaká na využitie svojho
potenciálu.

Naším zámerom je premeniť plochu na funkčný,
kvalitný verejný priestor plný života s unikátnym
dizajnom.

Využitie tohto priestoru nebude spočívať iba
v športových aktivitách, preto veríme, že svojimi
možnosťami osloví nielen deti a mladých, ale aj
ich rodičov či starých rodičov.

ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH

Autori: Elena Šoltésová a Oliver Sadovský (Sadovsky&Architects), Martin Jenča (Milk Design Directors), Lousy Auber, Dobrý Kolektív

Kvalitný verejný priestor. Jasná identita.
Streetbalové ihriská. Miesto na stretnutia s priateľmi.
Priestor súčasnej kultúry s programom.

ČO VŠETKO PRE VÁS PRIPRAVUJEME?

A Dokončené:

Architektonická štúdia, aby bol priestor kvalitný, funkčný a atraktívny

Programová štruktúra, aby priestor ožil a vždy tam bolo čo robiť

Á Pripravujeme:

Koncept udržateľnosti, aby vydržal a slúžil ľuďom čo najdlhšie

Vizuálna identita, aby mal priestor unikátny dizajn, ktorý bude ľudí spájať

Manuál verejného priestoru, aby bol potenciál priestoru využitý naplno

Dobrý Kolektív

Pred dvoma rokmi sme si všimli, že asfaltové ihrisko je málo využívané a videli sme v ňom potenciál. Plocha sa na prvý pohľad môže zdať ako funkčné ihrisko. Myslíme si však, že môže ponúknuť omnoho viac. Preto sme prišli s myšlienkou vytvorenia nového verejného priestoru PLAYKO, ktorý bude vďaka svojej kompozícii rozširovať športovú infraštruktúru a poskytovať zázemie pre kultúrno-komunitné aktivity. Chceme vizuálne oživiť priestor. Tribúnu spolu s pochôdznou strechou sa snažíme jemne upraviť a prispôsobiť funkcii, ktorú bude priestor plniť. V neposlednom rade sa venujeme blízkemu okoliu, ktoré chceme zrevitalizovať a doplniť o novú zeleň. Nebudú chýbať nové stojany na bicykle, technické vybavenie alebo drobný mobiliár.

Mesto Košice

Na mieste dnešného asfaltového ihriska plánuje mesto v blízkej budúcnosti postaviť mobilnú ľadovú plochu s rozmermi 20 x 40 metrov, ktorá počas zimy do centra Košíc vráti klzisko. Zámerom mesta je vymeniť asfaltový povrch, zabezpečiť infraštruktúru pre ľadovú plochu a opraviť tribúnu. S týmto zámerom mesta sme boli oboznámený a následne sme ho zohľadnili v architektonickej štúdii a našej koncepcii verejného priestoru PLAYKO. Vzniklo spojenie dvoch zámerov (Dobrý Kolektív + Mesto Košice) na jednej ploche, ktoré sa vzájomné dopĺňajú. Priestor dostane celoročné využitie: v zime to bude klzisko, zvyšok roka športovisko a komunitný priestor. Revitalizácia priestoru je súčasťou uceleného konceptu parku ako športovo-relaxačnej zóny.

Dobrý KolektívMesto KošicePLAYKO

Možno ste už počuli, že na rovnakej ploche mesto plánuje vybudovať ľadovú plochu. Zámer mesta je v synergii so zámerom, o ktorom práve čítate. Ba čo viac, vďaka spojeniu zámerov má plocha celoročné využitie: v zime to je klzisko, zvyšok roka športovisko a komunitný priestor.

Na verejnom priestore budete môcť zažiť:

Filmové letné kino

Diskusie

Food festivaly

Lokálne trhy / Swapy

Športové udalosti

Košická streetballová liga

Ranná jóga

Iné možnosti z iniciatívy občianok a občanov

AKÚ ROLU V TOM HRÁME MY,
DOBRÝ KOLEKTÍV?

A Iniciovali sme myšlienku nového verejného priestoru

Projekt vznikol v januári 2019 na základe myšlienky premeniť nedostatočne využívanú asfaltovú plochu v košickom Mestskom parku. Našou snahou bolo vytvoriť nový, funkčný, kvalitný, estetický a komunitný verejný priestor, ktorý by rozširoval možnosti parku, slúžil pre širokú verejnosť a ponúkal kultúrno-komunitné aktivity.

Á Koordinujeme všetky zúčastnené strany

Po ročnej príprave koncepcie nového verejného priestoru sme nadviazali spoluprácu s architektonickým štúdiom Sadovsky&Architects, dizajnérom Martinom Jenčom, kreatívcom Lousy Auberom a mestom Košice. Koordinujeme všetky zúčastnené strany na úrovni samosprávy, neziskového sektora a komerčnej sféry.

Ă Zabezpečujeme projektový manažment

V prospech projektu sme spojili renomovaných ľudí z rôznych oblastí, kde sa nám spoločne podarilo pripraviť komplexný produkt nového verejného priestoru PLAYKO. Našou úlohou je zabezpečiť stratégiu a plnenie cieľov, dohliadať na napredovanie projektu, prepájať rôzne skupiny ľudí a komunikovať s relevantnými inštitúciami.

OTÁZKY A ODPOVEDE

Občianske združenie Dobrý Kolektív prišlo v roku 2019 so zámerom premeniť asfaltovú plochu v košickom Mestskom parku a vytvoriť nový, funkčný, kvalitný, estetický a komunitný verejný priestor s názvom PLAYKO. Na projekte zároveň spolupracujú Elena Šoltésová a Oliver Sadovský z architektonického štúdia Sadovsky&Architects, Martin Jenča z Milk Designer Directors, kreatívec Lousy Auber. Na realizácii nášho zámeru kolaborujeme s mestom Košice, bez ktorého projekt nie je možné úspešne dokončiť.

Projekt sme konzultovali s viacerými odborníčkami a odborníkmi z rôznych oblastí: Milota Sidorová (Metropolitný inštitút Bratislavy), Zuzana Révészová (Creative Industry Košice), Dominika Belanská (urbanistka), Zuzana Tabačková (SPOLKA), Michal Hudák (urbanista), Veronika Paľová a Jakub Zelenák (architekti), Viktor Feher (Natreto), Evka Čarnoká (umelkyňa), Marek Adamčík (Slovenská basketbalová asociácia), Hana Skljarzska (sociologička), Daniel Jendrichovský (Young Angels Košice), Michal Huštaty (dizajnér), Pavol Truben (dizajnér), Vladimír Sobota (Krajský pamiatkový úrad Košice), Zuzana Suchová (fundraiserka), Juraj Hariš (Nová Cvernovka), Lucia Hô-Chí (Folk & Milk), Vladimíra Roštárová (právnička), Zuzana Samčíková (právnička), Gabika Zubríková (finančná riaditeľka), Dana Knappová (stavebná inžinierka), Viktor Kucej (stavebný inžinier) a mnoho ďalších.

Vyzbierané financie z kampane by sme chceli využiť na celoplošnú maľbu, doplnenie novej zelene, vyčistenie priestoru a doplnenie mobiliáru, zaobstaranie športových pomôcok (basketbalové lopty, karimatky, TRX pásy na cvičenie, masážne rollery), ktoré budú k započičaniu na ploche bezplatne. Projekt robíme bez nároku na honorár a preto všetky vyzbierané peniaze budú použité priamo na položky spojené s projektom.

V súčasnosti nám najviac pomôže finančná podpora, ale v prípade ďalšieho záujmu pomôže aj každé šírenie projektu ďalej, nech sa dostane k čo najviac ľuďom. Ak nám viete niektoré položky poskytnúť (najmä športové pomôcky) v materialnej podobe, neváhajte nás kontaktovať na ahoj@kolektiv.sk.

Projekt bude realizovaný v košickom Mestskom parku v priestore aktuálnej asfaltovej plochy, ktorá sa nachádza vedľa mestského kúpaliska Rumanová. Realizácia zámeru nového verejného priestoru závisí od mesta Košice. Plánované dokončenie realizácie je stanovené na jar/leto 2022.

Od začiatku sa snažíme projekt financovať efektívne a z viacerých zdrojov (sponzori, granty, finančná zbierka, mestský rozpočet). Ako občianske združenie Dobrý Kolektív, spoločne s architektonickým štúdiom Sadovsky&Architects, dizajnérom Martinom Jenčom a kreatívcom Lousy Auberom pracujeme na projekte bez nároku na honorár. To znamená, že sme pre mesto Košice pripravili architektonickú štúdiu s koncepciou fungovania verejného priestoru, vizuálnu identitu a mnoho ďalšieho zadarmo. Našim hlavným investorom je mesto Košice, ďalej máme prisľúbené finančné prostriedky od niekoľkých partnerov, snažíme sa získať určité granty a odbremeniť tak čo najviac finančné zaťaženie mesta. Ďalej máme prebiehajúcu finančnú zbierku, kde veríme, že sa nám podarí vyzbierať cieľovú sumu 15 000€.

Aktuálne je mesto Košice schopné zo svojho vyhradeného rozpočtu zaplatiť určitú časť. Ide napríklad o renováciu povrchu, opravu tribúny, zabezpečenie elektriny a iných potrebných inžinierskych sieti, basketbalové koše. Keďže našou snahou je spraviť ihrisko unikátne a moderné, a pri tom myslieť aj na ekologickú časť projektu, potrebujeme teraz vašu pomoc.

Mesto Košice plánuje na rovnakej ploche ako my vybudovať sezónnu ľadovú plochu. S týmto zámerom mesta sme sa oboznámili a následne zohľadnili v našej architektonickej štúdii a v celej koncepcii verejného priestoru PLAYKO. Vďaka našej iniciatíve ponúkneme celosezónne využitie priestoru, funkčný dizajn a architektúru. Bude doplnená o kultúrno-spoločenský program a množstvo iných prvkov. To, čo v zime bude slúžiť ako ľadová plocha, počas jari, leta a jesene sa premení na športovisko a komunitný priestor.

Okrem dobrého pocitu, že ste sa stali súčasťou príbehu nového verejného priestoru a prispeli k malému kroku pre krajšie Košice, si budete môcť už čoskoro zahrať na novom, peknom a modernom ihrisku v centre Košíc basketbal, posedieť s priateľmi alebo pozrieť film, či hudobný koncert pod holým nebom. Takisto budete vedieť, že ste podporili sen niekoľkých mladých ľudí, ktorí už dlho pracujú na tom, aby sa tento zámer stal realitou. Veríme, že skrz takéto projekty, ktoré budú slúžiť ľuďom a rozvoju miest sa vieme podieľať na skvalitnení verejných priestorov, životného prostredia, podpory športu, kultúry ale aj umenia.

GENERÁLNY PARTNER

HLAVNÝ PARTNER

PODPORUJÚ NÁS

Help!lab

HLAVNÝ MEDIÁLNY PARTNER