Krajský pamiatkový úrad v Košiciach nám oficiálne odobril našu architektonickú štúdiu.

Krajský pamiatkový úrad v Košiciach nám oficiálne odobril našu architektonickú štúdiu, čo znamená, že sa môžeme posunúť opäť o krok bližšie k nášmu cieľu. 👣
🔜 Aktuálne čakáme ešte na schválenie štúdie z Útvaru hlavného architekta, kde sa posudzuje vhodnosť štúdie z architektonického a urbanistického pohľadu voči územnému plánu mesta Košice.
KONCEPCIA VEREJNÉHO PRIESTORU 📝
Projekt vznikol na základe myšlienky vytvorenia nového, kvalitného a funkčnejšieho verejného priestoru pre obyvateľov a obyvateľky mesta Košice ako aj turistov.
„K celému objektu pristupujeme s veľkou citlivosťou, keďže sa nachádza na území národnej kultúrnej pamiatky. Pracujeme na premene asfaltovej plochy na kompaktný verejný priestor, ktorý bude vďaka svojej kompozícii rozširovať športovú infraštruktúru. Zároveň bude navrhnutý tak, aby poskytoval zázemie aj pre iné komunitné aktivity a spĺňal parametre polyfunkcie. Betónové schodisko, resp. tribúna spolu s pochôdznou strechou pridáva priestoru na jedinečnosti. Preto sa snažíme tieto prvky len jemne upraviť a prispôsobiť funkcii, ktorú bude priestor plniť. V neposlednom rade sa venujeme blízkemu okoliu, ktoré by sme chceli doplniť o novú zeleň a existujúcu zrevitalizovať. Nebudú chýbať nové stojany na bicykle, kvalitné technické vybavenie alebo drobný mobiliár,“ opisuje koncepciu štúdie jeden z iniciátorov projektu Martin Péchy.
💡 Realizáciou to pre nás nekončí. Už teraz pracujeme na mechanizmoch a nástrojoch, ktoré by mali za úlohu zabezpečiť efektívnu a zároveň pre samosprávu úspornú stratégiu udržateľnosti priestoru.