Začiatky kreovania projektu s mentorom Pavlom Trubenom.

Začiatky kreovania projektu s mentorom Pavlom Trubenom, ktorého sme získali vrámci programu HART. Program trval 3 mesiace, kde sa Martin s Pavlom Trubenom stretával každý druhý týždeň, absolvovali 6 spoločných stretnutí v jeho ateliéri pod Slavínom v Bratislave. Výsledkom bola ucelená myšlienka projektu, ktorá je aktuálna až dodnes.